Kontaktujte nás: 739366075 | info@drogerienacestach.cz
0 Kč

Česká kosmetika - Drogerie - Chemie

Rozvoz zdarma po Trutnově a blízkém okolí - Nově možnost dopravy prostřednictvím Zásilkovny a Balíkovny od 69,- Kč do 5kg

Uživatelský účet

SAVO Prim dezinfekce Svěží vůně 1,2 l

skladem 6 ks

Váha produktu 1,3 kg

Savo Prim Svěží vůně tekutý čisticí a dezinfekční přípravek účinně vyčistí a vydezinfikuje a dodá vašemu domovu nádech svěží čistoty.

Savo Prim je univerzální čistič, vhodný i do domácnosti s domácími zvířaty.

Spolehlivě likviduje 99,9 % bakterií, virů, kvasinek a  plísní.

Savo Prim je určeno k mytí a dezinfekci ploch a podlah, sanitární keramiky, WC, dřezů, kuchyňských potřeb, hraček a míst výskytu domácích mazlíčků.

Cena:
61 Kč s DPH
50 Kč bez DPH
ks

SAVO Prim dezinfekce Svěží vůně 1,2 l

SAVO dezinfekce Prim Svěží vůně 1,2 l

Charakteristika Savo Prim čistící a dezinfekční prostředek:
XL balení.
Vyrobeno v ČR.
Dezinfekce.
Univerzální použití.
Podlahy a plochy.
Kotce.
Hračky.
Odstraňuje až 99,9 % bakterií a virů.


Použití Savo Prim dezinfekce:
Příprava roztoku a ředění: Do 1 litru vody přidejte 200 ml přípravku Savo Prim (5 plných uzávěrů) a nechte působit 30 minut. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. Na zabezpečení virucidního účinku aplikujte neředěný přípravek, nechte působit 60 minut a potom opláchněte.

Nepoužívejte na: eloxovaný hliník a linoleum. V  případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barevných ploch nebo lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů (poškozených nebo v nízké kvalitě) a poškozených povrchů přípravek nejprve  vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.

1 uzávěr = 40 ml.

Složení Savo Prim:
Dezinfekční látka: chlornan sodný 47 g/ 100 g. Méně než 5% bělicí činidla na  bázi chloru (chlornan sodný), aniontové povrchově aktivní látky, parfum.

Dále obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.

Bezpečnostní varování k Savo Prim:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s  dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v  původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži  vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je  lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte.

Prosíme o pečlivou volbu reálného odhadu váhy vaší celkové objednávky a předem děkujeme za přičtení váhy balného.

(V závislosti na velikosti balíku cca 1kg)

Obrázky