Kontaktujte nás: 739366075 | info@drogerienacestach.cz
0 Kč

Česká kosmetika - Drogerie - Chemie

Rozvoz zdarma po Trutnově a blízkém okolí - Nově možnost dopravy prostřednictvím Zásilkovny a Balíkovny od 69,- Kč do 5kg

Uživatelský účet

Nabídka produktů

Lavon na nádobí 5 l - extra hustý

skladem 7 ks

Lavon prostředek na mytí nádobí 5 l se svěží vůní citrónů účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty. Má dobrou mycí a odmašťovací schopnost a zanechává nádobí lesklé.

 

PŘEDNOSTI LAVON NÁDOBÍ 5 l

  • extra hustý s neutrálním pH
  • svěží vůně citrusů
  • Cena:
    82 Kč s DPH
    68 Kč bez DPH
ks

Lavon na nádobí 5 l - extra hustý

POUŽITÍ

Použijte pár kapek prostředku na nádobí na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle intenzity znečištěného nádobí přidejte více prostředku na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vodou.

Bezpečnostní upozornění

Výstražný symbol nebezpečnosti:
 
                GHS07
       
           
Signální slovo: VAROVÁNÍ        
Nebezpečné látky: -        
Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.      
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.      
  P280 Používejte ochranné brýle.      
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.      
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obrázky