Kontaktujte nás: 739366075 | info@drogerienacestach.cz
0 Kč

Prodej drogerie, české kosmetiky a chemie

Rozvoz Zdarma !!! - Trutnov a blízké okolí

Well Done Koupelna antibakteriální čistič rozprašovač 750 ml

skladem 2 ks

Přípravek je vhodný na čištění všech sanitárních povrchů a s dezinfekčním účinkem zneškodní nežádoucí bakterie.

Cena:
57 Kč s DPH
47 Kč bez DPH
ks

Well Done Koupelna antibakteriální čistič rozprašovač 750 ml

Přípravek je vhodný na čištění všech sanitárních povrchů a s dezinfekčním účinkem zneškodní nežádoucí bakterie.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

kyselina fosforečná; Složení podle nařízení ES o detergentech č. 648/2004: 5-15% fosfáty,< 5% aniontové povrchově aktivní látky ,< 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Obrázky