Kontaktujte nás: 739366075 | sormovaprodej@seznam.cz
0 Kč

Využijte našich velkoobchodních cen !

Nabídka produktů

Wc deodorant do pisoárů les 750g (40)

skladem 5 ks

Wc  deodorant do pisoárů s lesní vůní obsahuje tablety, které dezinfikují a odstraňují usazeniny a pachy.

Cena:
140 Kč s DPH
116 Kč bez DPH
ks

Wc deodorant do pisoárů les 750g (40)

Upozornění: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.Nevdechujte aerosoly.

Obrázky