Kontaktujte nás: 739366075 | sormovaprodej@seznam.cz
0 Kč

Využijte našich velkoobchodních cen !

Nabídka produktů

Brela krém na sklokeramické desky 250 ml

skladem 7 ks

- Bez poškrábání vyčistí indukční, sklokeramické a skleněné varné desky
- Odstraní tukové připáleniny a zaschlé nečistoty
- Vytvořený ochranný film brání tvorbě skvrn a vytváří dlouhodobý lesk.

Cena:
47 Kč s DPH
39 Kč bez DPH
ks

Brela krém na sklokeramické desky 250 ml

  • Způsobuje vážné podráždění oči.
  • EUH208 –Obsahuje 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon,směs s 2-methyl-3(2H)-isothiazolonem; 5-Chlór-2-metyl-2H-izothiazol-3-on
  • Může vyvolat alergickou reakci.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obrázky